Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice
Podatki o vlagatelju - IZPOLNI VLAGATELJ
Priimek: Ime: EMŠO:
Naslov stalnega prebivališča
(ulica, naselje, občina)
:
Hišna številka: Dodatek:
Naslov prebivanja v času šolanja
(ulica, naselje, občina)
:
Hišna številka: Dodatek:
Naziv dijaškega ali študentskega doma v katerem vlagatelj biva:
       
Podatki o zakonitem zastopniku - IZPOLNI ZAKONITI ZASTOPNIK MLADOLETNEGA VLAGATELJA
Priimek: Ime: EMŠO:
Naslov stalnega prebivališča
(ulica, naselje, občina)
:
Hišna številka: Dodatek:
Podatki o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa - IZPOLNI VIZ/VŠZ
Naziv:
Naslov:
Šolsko/študijsko leto vpisa:
Letnik vpisa:
Status:
Podatki o relaciji prevoza - IZPOLNI VLAGATELJ
Razdalja med bivališčem in lokacijo izvajalca VIZ/VŠZ: km
Vrsta subvencionirane vozovnice: Tip subvencionirane vozovnice:
 
Prevoznik: Vrsta prevoza: Relacija od: Relacija do: Smer:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
 
Captcha image
Show another codeOsveži sliko
 
Po vpisu najmanj treh črk se ti odpre seznam ulic, ki se po vsaki vtipkani črki spreminja.
Izberi ulico iz seznama – pozoren bodi na naselje in občino.
Hišna številka je numeričen znak, dodatek pa črka v kolikor ima naslov črko.
Naslov vnesi le v primeru, ko upravičenec med izobraževanjem ne stanuje na naslovu stalnega prebivališča.
Po vpisu najmanj treh črk se ti odpre seznam ulic, ki se po vsaki vtipkani črki spreminja.
Izberi ulico iz seznama – pozoren bodi na naselje in občino.
Hišna številka je numeričen znak, dodatek pa črka v kolikor ima naslov črko.
Naziv dijaškega ali študentskega doma se vnese le v primeru, da vlagatelj biva v dijaškem ali študentskem domu.
Vpiši razdaljo med tvojim naslovom in naslovom vzgojno izobraževalnega zavoda (pomagaj si z Google Maps – http://maps.google.com/).
Pravico do subvencionirane vozovnice imate samo, če je razdalja najmanj 2 km.
Ustrezno označi: MESEČNA – v primeru da živiš na naslovu stalnega bivališča in potuješ vsak dan v vzgojno izobraževalni zavod.
VOZOVNICA ZA 10 VOŽENJ NA MESEC – v primeru da živiš na začasnem naslovu v bližini kraja izobraževanja ali v kraju izobraževanja.
To vozovnico potrebuješ iz kraja stalnega bivališča do kraja začasnega bivališča.
Ustrezno označi: DIREKTNA – v primeru, da obstaja direktna povezava med postajališčema za katere vlagaš vlogo.
KOMBINIRANA – v primeru da ni direktne povezave med postajališčema za katere vlagaš vlogo,
ali da kupuješ dve enosmerni pri različnih prevoznikih.
Izberi prevoznika iz seznama.
Izberi vrsto prevoza iz seznama.
Po vpisu najmanj treh črk se ti odpre seznam postaj, ki se po vsaki vtipkani črki spreminja. Izberi ustrezno postajo.
Podatki o zakonitem zastopniku se vnašajo le v primeru, če je upravičenec mlajši od 18 let.